Gmina Gromnik otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 6 283,95 zł, które przeznaczone są na dofinansowanie wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny poniesionych za okres listopad - grudzień 2023 roku.

NAZWA PROGRAMU
Asystent Rodziny w 2023r.

KRÓTKI OPIS
Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

OKRES REALIZACJI ZADANIA: 22 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.  

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 6 283,95 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 9 693,52 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku.