KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GROMNIKU 

OGŁASZA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE  USŁUG SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W ROKU 2024

 

Wymagane dokumenty w załącznikach