OGŁOSZENIE

Na podstawie zarządzenia Nr 10.2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku z dnia 17.10.2022 r. w sprawie ustanowienia dnia wewnętrznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromniku, informuję, iż począwszy od dnia 1 listopada 2022 r. każdy piątek będzie dniem wewnętrznym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromniku. W tym dniu nie będą obsługiwani interesanci.

Strony mają możliwość złożenia w tym dniu wniosków/pism w skrzynce odbiorczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku umieszczonej na korytarzu Ośrodka bez możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Ośrodka. W pozostałe dni robocze pracownicy będą przyjmowali interesantów w godzinach pracy Ośrodka, a w przypadku wniosków o dodatek węglowy oraz innych źródeł ciepła w godzinach od 8.00 do 14.30.

Dzień wewnętrzny nie obejmuje projektu socjalnego pn. „Rozwój aktywności społecznej seniorów w wieku 50+”, ani zadań wykonywanych przez asystenta rodziny.

Za powstałe niedogodności bardzo przepraszamy.