Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

W sytuacji panującej pandemii osoby starsze, w trosce o własne bezpieczeństwo powinny pozostać w swoich domach. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób, nie wychodząc z mieszkania, mogą poradzić sobie z wykonaniem niezbędnych czynności, takich jak zrobienie zakupów. W odpowiedzi na to pytanie został uruchomiony Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób, które ukończyły 70 lat, pozostają w domu, są samotne i nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, np. zakupić artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność czy artykuły higieniczne, nie mogą też liczyć na wsparcie rodziny w tym zakresie. Zgodnie z założeniami programu, seniorzy mogą wówczas zadzwonić na specjalną infolinię 22 505 11 11, by poinformować, że potrzebują pomocy. Następnie kontaktuje się z nimi pracownik miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej, który weryfikuje zgłoszenie i ustala szczegóły dotyczące wsparcia. Co ważne, koszt dostarczonych zakupów pokrywa Senior.

Mieszkańcy Gminy Gromnik mogą kontaktować się również bezpośrednio z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku, dzwoniąc pod numer telefonu: 14 651 42 30, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Program trwa od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

W okresie realizacji programu, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej (www.gopsgromnik.pl) będą pojawiać się na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące wsparcia dla osób starszych.