Wobec wzrastającego zagrożenia COVID-19
przy załatwianiu spraw prosi się o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromniku tylko do osoby załatwiającej sprawę (bez członków rodziny i osób towarzyszących), stosowanie maseczki oraz dezynfekcję rąk przy wejściu na teren Ośrodka

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku

Mgr Anna Gucwa