Plakat

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Ciężkowicach st. asp. Łukasz Kiełbasa, realizując działanie priorytetowe dotyczące poprawy bezpieczeństwa, eliminacji: zagrożeń, negatywnych zachowań, w miejscowości Chojnik w szczególności w rejonie stacji PKP oraz parkingu przy kościele przypomina o przestrzeganiu norm prawnych w zakresie porządkowym.

Zwraca się prośbą o wszelką pomoc w celu wyeliminowania zagrożeń, negatywnych zachowań jakim jest w szczególności łamanie przepisów porządkowych poprzez przekazywanie informacji pod numer telefonu Komisariatu Policji w Ciężkowicach 47 831 23 60, bądź bezpośrednio do dzielnicowego st. asp. Łukasz Kiełbasy tel. 604 890 563, jak też korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń  Bezpieczeństwa.