Informacja o wydawaniu  artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020.

 

Uzupełnienie drugiej tury żywności o brakujące artykuły ze względu na ich brak  w poprzedniej dostawie  nastąpi w dniu 27.09.2021r. od godz. 9.00 - 13.00 w Remizie Straży Pożarnej w Chojniku.                  

Prosimy wszystkich uprawnionych o zgłoszenie się w wyznaczonym dniu po odbiór żywności.