KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GROMNIKU 

OGŁASZA  PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NA 

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych w 2021 r. 

 

Dokumenty do pobrania: 

Protokół z wyboru oferty (pdf)