Polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.

Ustanowienie tego dnia przez Parlament w Polsce jest szczególnym wyrazem uznania dla grupy zawodowej pracowników socjalnych i pomocy społecznej. Ważnym wydarzeniem, poprzedzającym uchwalenie ustawy o pomocy społecznej z 1990 roku, było legendarne dziś, spotkanie w miejscowości Charzykowy, zorganizowane w listopadzie 1989 roku. Było to trzydniowe spotkanie, w którym uczestniczyli delegaci urzędów wojewódzkich ds. społecznych i zdrowia oraz zaproszeni goście. Województw było wtedy 49.

W trakcie tego spotkania poinformowano zebranych o tym, że powstaną w gminach ośrodki pomocy społecznej, a pomoc społeczna zostanie odłączona od resortu zdrowia. Przybliżono też ideę funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej. Około 100 osób uczestniczyło w tym legendarnym spotkaniu z ministrem Jackiem Kuroniem i dr Joanną Staręgą-Piasek.

W naszym zespole na danym stanowisku pracuje 5 niezawodnych pracowników socjalnych. Są to Panie i Panowie o ogromnym potencjale do działań, przepełnieni energią, pełni empatii do drugiego człowieka, służący szeregiem porad. Każdy z nich angażuje się w indywidualne sprawy osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach - nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi czy też emocjonalnymi. Cała piątka nieustannie rozwija swoje kompetencje, uczestnicząc w serii szkoleń, aby metody pomocy jakie oferują, by stworzyć odpowiednie warunki życia osobom, które tego potrzebują były jeszcze bardziej skuteczne.

 

Drogie Panie i Panowie! Jesteście NIEZAWODNI!


W ten szczególny dzień - 21 listopada - chcę z całego serca podziękować wszystkim pracownikom socjalnym, a w szczególności naszym Paniom i Panom, za cały Wasz trud i serce wkładane w swoją pracę. Życzę Wam samych sukcesów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, niekończącej się energii i dużo uśmiechu na każdy dzień! Dziękuję Wam, że jesteście!


Kochani! Pamiętajmy!
Pracownik socjalny to nie sam zawód - to przyjaciel, mediator, aktywista, nauczyciel życia, doradca, terapeuta, SUPERBOHATER !