Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku

  

Wydawanie  żywności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku  informuje, że w dniach 17, 18, 19 i 22 czerwca 2020 r. od godziny 8.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojniku, Chojnik 235, 33-180 Gromnik dla osób/rodzin, które otrzymały skierowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  - Podprogram 2019 finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wydawana będzie żywność:

  • w dniu 17.06.2020r. od godz. 8,00 od nr skierowania 1 do nr skierowania 60,
  • w dniu 18.06.2020r. od godz. 8.00 od nr skierowania 61 do nr skierowania 120,
  • w dniu 19.06.2020r. od godz. 8.00 od nr skierowania 121 do nr skierowania 180,
  • w dniu 22.06.2020r. od godz. 8.00 od nr skierowania 181 do końca skierowań.

Informuję, że przed ustalonymi terminami wydawania żywności z odbiorcami  nawiązany zostanie również kontakt telefoniczny przez pracownika socjalnego Ośrodka w celu ustalenia godziny odbioru żywności w danym dniu.

W związku z ogłoszeniem stanem epidemii proszę o bezwzględne stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Osoba/rodzina odbierająca żywność winna mieć założoną maseczkę, rękawice ochronne i znajdować się sama podczas dokonywania formalności związanych z wydawaniem  bloczków i żywności, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

Proszę o bezwzględne stosowanie się do wyznaczonych przez pracownika socjalnego godzin odbioru żywności oraz o niegromadzenie się w grupach i zachowanie wymaganej odległości między jedną a drugą osobą.

 

Anna Gucwa
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gromniku