Informacja z realizacji POPŻ 2014-2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku  przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej realizuje od 2016 roku Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

Pomoc żywnościowa otrzymana przez mieszkańców gminy Gromnik w ramach poszczególnych Podprogramów:

Podprogram 2016

82 rodziny w tym 313 paczek żywnościowych,

Podprogram 2017

231 rodziny w tym 791 paczek żywieniowych,

Podprogram 2018

267 rodzin w tym 934 paczek żywieniowych.

Podprogram 2019

255 rodzin w tym 915 paczek żywieniowych.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej w 2018 roku przeprowadził na terenie gminy w Gromnik bezpłatne warsztaty w ramach działań towarzyszących dla uczestników POPŻ.